empty
 
 
Hệ thống PAMM
Tài khoản PAMM: Đầu tư
Dịch vụ này mở ra cơ hội để quản lý tất cả các khoản đầu tư trong một tài khoản. Nó cho phép các nhà đầu tư mang lại lợi nhuận mà không cần giao dịch và cho phép các nhà giao dịch PAMM kiếm thêm thu nhập từ việc quản lý các khoản đầu tư đã thu hút.
Quay lai
Thu nhập không có giới hạn. Lợi nhuận phụ thuộc vào hiệu quả của nhà giao dịch PAMM
Bảo mật
Nhà giao dịch PAMM có thể thực hiện các giao dịch nhưng không thể rút tiền của bạn
Tính linh hoạt
Bạn có thể rút tiền lãi / tiền hoặc đầu tư thêm bất cứ lúc nào
Tính minh bạch
Bạn có thể theo dõi lịch sử giao dịch của nhà giao dịch PAMM trong Khu vực Khách hàng của bạn
Cách hoạt động của tài khoản nhà đầu tư PAMM
Là một nhà đầu tư, bạn có thể kiếm được lợi nhuận không giới hạn từ các khoản đầu tư của mình vào các nhà giao dịch PAMM. Nhà giao dịch PAMM chỉ nhận được một khoản hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm từ các khoản đầu tư sinh lời. Do đó, tất cả những người tham gia đều quan tâm đến việc tạo thu nhập và công cụ từ phía chúng tôi là hoàn hảo cho việc này! Để rõ hơn, hãy xem sơ đồ dưới đây:
Khoản đầu tư của bạn
$200
Quỹ
của nhà giao dịch
$300
Tổng số tiền trong tài khoản PAMM trước khi giao dịch
$500 100%
40% 60%
Lợi nhuận:
+$1000
Phần chia sẻ lợi nhuận của bạn *
$400 (40%)
Hoa hồng của nhà giao dịch **
$80
Lợi nhuận ròng của bạn
$320
*Tất cả các khoản lãi và lỗ được phân phối tương ứng với số tiền đã đầu tư.
**Nhà giao dịch đặt mức hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của nhà đầu tư. Trong trường hợp này, hoa hồng là 20%.

Welcome to InstaForex Client Area

Wrong account or password. Please, try again.

All fields are mandatory

All fields are mandatory

Reset password

Instant account registration

Server error

All fields are mandatory

All fields are mandatory

All fields are mandatory

All fields are mandatory

Your live trading account has been registered

Account:
Password:
Server:

We have sent the password to your email

Take part in the campaign! Top up your account

Tiện lợi
Tất cả các khoản đầu tư vào một tài khoản
Tiềm năng
Hàng triệu người trên thế giới mơ ước có thu nhập thụ động. Hãy biến ước mơ của họ thành hiện thực và kiếm tiền ngay bây giờ!
Không giới hạn
Không giới hạn quy mô đầu tư: bằng cách bỏ tiền vào tài khoản giao dịch, nhà đầu tư nhận được một phần trong tài khoản này
Tự động hóa
Khi rút tiền đầu tư, cổ phiếu sẽ tự động được phân phối cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, cả nhà giao dịch và nhà đầu tư đều có thể rút lợi nhuận bằng cách giữ khoản đầu tư trong tài khoản PAMM.
Cách hoạt động của tài khoản nhà giao dịch PAMM
Là một nhà giao dịch PAMM, bạn sẽ chấp nhận các khoản đầu tư và nhận hoa hồng cho việc quản lý tiền thành công. Bạn tự đặt số tiền hoa hồng - điều này sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và tăng vốn hóa của tài khoản. Hệ thống PAMM sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình! Để rõ hơn, hãy xem sơ đồ dưới đây:
Khoản đầu tư của bạn
$300
Quỹ
của nhà giao dịch
$200
Tổng số tiền trong tài khoản PAMM trước khi giao dịch
$500 100%
60% 40%
Lợi nhuận:
+$1000
Phần chia sẻ lợi nhuận của bạn *
$600 (60%)
Hoa hồng của nhà giao dịch **
$80
Lợi nhuận ròng của bạn
$680
*Tất cả các khoản lãi và lỗ được phân phối tương ứng với số tiền đã đầu tư.
**Nhà giao dịch đặt mức hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của nhà đầu tư. Trong trường hợp này, hoa hồng là 20%.
Trở thành nhà giao dịch PAMM

Bất kỳ khách hàng nào của công ty chúng tôi đều có thể trở thành nhà giao dịch PAMM. Để trở thành một nhà giao dịch, hãy chuyển đến Khu vực khách hàng của bạn và đăng ký làm nhà giao dịch PAMM trong phần hệ thống PAMM của menu chính. Tiếp theo, nhập thông tin chi tiết về dự án của bạn và thiết lập các thông số hoa hồng.
Sau khi đăng ký, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trong Giám sát PAMM và từ đó bạn sẽ có thể giao dịch và thu hút đầu tư.
Đọc thêm về Đăng ký với trang hệ thống PAMM.

Kiếm tiền từ đầu tư!

Thu nhập của các nhà giao dịch PAMM không chỉ phụ thuộc vào việc giao dịch bằng tiền của họ mà còn phụ thuộc vào phần lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư thành công từ bên ngoài. Chia sẻ lợi nhuận được chỉ định trong cài đặt của dự án PAMM và được hiển thị trong Giám sát PAMM.
Nói cách khác, nhà giao dịch PAMM chỉ nhận được một phần lợi nhuận của nhà đầu tư từ mỗi khoản đầu tư thành công trong trường hợp lợi nhuận được ghi có vào tài khoản PAMM. Nó xảy ra khi nhà đầu tư chọn rút vốn hoặc trong trường hợp tái đầu tư (chuyển nhượng).

Nhận tới 80% lợi nhuận đầu tư của nhà giao dịch trong 4 bước đơn giản!
Để đăng ký làm đối tác PAMM, bạn nên kích hoạt chương trình liên kết PAMM cho tài khoản nhà đầu tư PAMM hiện có hoặc đăng ký tài khoản mới làm đối tác PAMM.
1
Đăng ký trong hệ thống với tư cách PAMM trader.
2
Chọn một hoặc một số nhà giao dịch PAMM đáng tin cậy trên trang Giám sát PAMM hoặc trong số 5 NHÀ GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU. Sau khi chọn một nhà giao dịch PAMM trong phần PAMM của Khu vực Khách hàng của bạn, hãy chọn tùy chọn Trở thành đối tác. Kích hoạt tùy chọn này cho từng tài khoản PAMM đã chọn.
3
Bạn sẽ nhận được các đường link liên kết và tiện ích cho mỗi tài khoản PAMM. Sử dụng chúng để thu hút các nhà đầu tư.
4
Các nhà đầu tư sẽ theo các đường link liên kết của bạn và đầu tư vào tài khoản của các nhà giao dịch PAMM của bạn

Cách tính lợi nhuận:

Giả sử, nhà giao dịch PAMM 111111 mang lại 50% lợi nhuận cho đối tác PAMM (nhà giao dịch PAMM nhận được 40% lợi nhuận). Hai nhà đầu tư theo đường link liên kết của bạn hoặc một tiện ích và đầu tư vào tài khoản PAMM 111111.

Nhà đầu tư PAMM đầu tiên chuyển 1.000 đô la. Nhà đầu tư thứ hai đầu tư 2.000 đô la.
Nếu nhà đầu tư PAMM đầu tiên bị lỗ từ khoản đầu tư của mình, bạn sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào sau khi hoàn lại tiền cho nhà đầu tư PAMM.

Với tư cách là đối tác PAMM, bạn không chỉ có thể nhận được chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch PAMM mà còn cả hoa hồng cho hoạt động giao dịch của họ, nếu nhà giao dịch đã được giới thiệu qua mã liên kết hoặc liên kết của bạn.

Tổng lợi nhuận của nhà đầu tư PAMM thứ hai là 1.000 đô la. Sau khi hoàn trả khoản đầu tư và lợi nhuận vào tài khoản nhà đầu tư PAMM, hệ thống sẽ tự động ghi có một khoản hoa hồng là 1.000 đô la * 40% = 400 đô la vào tài khoản của nhà đầu tư PAMM. Đồng thời, bạn sẽ tự động được ghi có 50% của số tiền đó, tức là 400 đô la * 50% = 200 đô la. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý tự động.

Thống kê đối tác PAMM

Trở thành đối tác PAMM, bạn sẽ có quyền truy cập vào Khu vực khách hàng chứa dữ liệu thống kê tiêu chuẩn, bao gồm cả dữ liệu về các khoản đầu tư đã thu hút.
Trong phần thống kê PAMM, bạn sẽ tìm thấy dữ liệu về các khoản đầu tư hiện tại và đã hoàn thành.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback