empty
 
 
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
Latest price 135.29 01 Jul 2022 19:37
Price change -0.01 (-0.01%)
Traders' feedback
BUYING 55% SELLING 45%
 
jun
27
mo
jun
28
tu
jun
29
we
jun
30
th
jul
01
fr
jul
02
sa
jul
03
su
jul
04
mo
jul
05
tu
jul
06
we
jul
07
th
jul
08
fr
jul
09
sa
jul
10
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.