empty
 
 
USDJPY
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
-
-
$140.69
26 May 2023 20:59
$0.57
(0.41%)
51.51% 48.49%
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
?
.