empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
135.22 01 2022 19:11
0.01 (0.01%)
55% 45%
 
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
?
.